Proč s námi a proč smart

Tvoříme, plánujeme a uvádíme do života chytré koncepty a projekty pro města a regiony.

Podporujeme veřejnou, privátní a akademickou sféru.

Opíráme se při tom o vlastní znalosti a know-how i spolupráci se zkušenými experty.

Dbáme na efektivní, účelná a hospodárná řešení.

 

Co nabízíme

Inspirativní plánování

Na workshopech hledáme a vymýšlíme chytrá řešení. Mapujeme trendy a technologie. Inspirujeme a sdílíme dobrou praxi z Česka i ze světa. Nacházíme společně s klienty na míru šitá řešení.

Marketingové plánování

Plánujeme komunikaci přínosů, potřeb a zavádění chytrých řešení. Navrhujeme odpovídající marketingové nástroje. Zapojujeme cílové skupiny do přípravy chytrých řešení.

Tvorba, řízení a administrace projektů

Vymýšlíme, řídíme a uskutečňujeme projekty po celé cestě jejich životního cyklu. Vyhledáváme dotační a investiční zdroje pro realizaci projektů. Mapujeme podmínky a hledáme optimální cesty pro efektivitu vynaložených investic.

BeeSmart vychází ze služeb BeePartner, které rozvíjí o nová témata, nový přístup, způsob práce a uvažování.

 


„Smarter and better together“

 
 


Jakým tématům se věnujeme


Udržitelná doprava a mobilita

 • - podpora udržitelné mobility a elektromobility
 • - inteligentní řízení dopravy
 • - vyšší bezpečnost a komfort při cestování

Inovace pro města a regiony

 • - lepší využití dat a informací při rozhodování
 • - přívětivější, otevřenější a rychlejší vyřizování požadavků občanů
 • - zapojování obyvatel do řízení místní správy a samosprávy
 • - marketing měst a regionů
 • - efektivnější zdravotnictví a sociální péče

Energetika a životní prostředí

 • - snižování energetické náročnosti budov
 • - alternativní zdroje energie
 • - účinnější sběr a třídění odpadů
 • - zavádění prvků oběhového hospodářství